Spelenderwijs ontwikkelen

De peuterspeelzaal is een plaats waar peuters met leeftijdgenootjes kunnen spelen en leren.

Spelenderwijs ontwikkelen betekent spelen is leren.
Wij beschouwen dit peuterwerk als een aanvulling op de opvoeding thuis. En het is tevens een voorbereiding op de basisschool.
De kinderen spelen op vijf peuterspeelzalen 2 dagdelen per week in vaste groepen van maximaal 16 peuters onder leiding van 2 leidsters (en op veel groepen ook nog 1 vrijwilliger).
Op drie speelzalen hebben wij  op woensdagmorgen speciaal voor driejarigen een groep, zodat ze nog een extra ochtend kunnen komen.

Op alle groepen wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken (VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie). Dit is gericht op het stimuleren van kinderen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De nieuwsgierigheid en fantasie van de peuter worden geprikkeld door afwisselende activiteiten.

We werken met thema’s, waarvan de inhoud gedurende een aantal weken op allerlei manieren terugkomt. Er zijn bijvoorbeeld themahoeken, woordkaarten, boekjes, liedjes en knutselactiviteiten, die allemaal gaan over dit thema.

Voor peuters met een VVE-indicatie, die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben bieden wij op alle speelzalen de mogelijkheid om (gratis) 2 dagdelen extra te komen. Klik hier voor meer informatie over VVE.

Dit zijn de vier peuterspeelzalen.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren