Wat is VVE?

Wij werken wij op al onze speelzalen met het VVE-programma Startblokken. VVE is de afkorting van de voor- en vroegschoolse educatie.
Dit houdt in dat de ontwikkeling van alle peuters zo goed mogelijk wordt gestimuleerd, en dat achterstanden in de taal en andere ontwikkelingen zoveel mogelijk worden voorkomen en verminderd.
Door samenwerking hierin met de basisschool wordt de overstap hier naar toe zo goed mogelijk voorbereid.

VVE – indicatie

VVE betekent ook extra aandacht voor peuters bij achterstand in taal of bij ontwikkelingsproblemen.
Als uw peuter een VVE‐indicatie heeft gekregen via de Zuidzorg dan zal uw peuter na overleg met u als ouder 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal kunnen komen (het 3e en 4e dagdeel zijn dan gratis).

VVE-programma Startblokken voor alle peuters

Onze groepen zijn “gemengd”, d.w.z. in de groepen zitten zowel peuters met als peuters zonder VVE‐ indicatie.
Dit programma is verweven in onze algemene werkwijze, zoals dat is vastgelegd in ons Pedagogisch Beleidsplan, en richt zich niet alleen op taalontwikkeling, maar meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk.
Kinderen zijn bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.
We werken met verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Seizoensgerelateerde thema’s, zoals bijvoorbeeld herfst, zomer, kerst, Sinterklaas of Carnaval. En algemene thema’s , bijvoorbeeld eet smakelijk, ziek zijn, boerderij, kleuren.

Voor peuters met een VVE-indicatie is er speciale begeleiding:
– Eén vaste leidster volgt deze peuter extra goed, en zorgt, samen met de ouders, voor meer individuele aandacht.
– Er vindt 3 x een observatie plaats door de pedagoog en de leidsters van deze peuters.
‐ Er vindt altijd een warme overdracht naar de basisschool plaats, d.w.z. dat er een gesprek plaats vindt tussen leidster, leerkracht basisschool en ouder(s).

Informatie over VVEprogramma Startblokken