Partners in Nuenen waarmee wij samen werken

Wij werken op alle speelzalen samen met de Basisschool en de daar gevestigde Kinderopvang.

Kindcentrum De Nieuwe Linde (‘t Dwersliggertje)
Peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje is gevestigd in basisschool De Nieuwe Linde, waar ook kinderopvang en BSO van Kids Society Erica (KSE) is gevestigd. Wij delen de ruimte met KSE: ‘s middags spelen hier de kleuters van de BSO.
Wij werken daar samen met beide organisaties m.b.t het pedagogisch beleid, thema’s, en wat zich verder als mogelijkheden aandient.


Brede School De Dassenburcht (‘t Kwetternest)
Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest heeft een eigen ruimte. In dit gebouw zit ook kinderopvang en BSO van Kids Society Erica en de basisschool De Dassenburcht. Ons lokaal is naast een van de ruimtes van de kinderopvang van KSE en wij delen samen toiletruimtes en keukentje en de buitenspeelruimte.
Wij werken daar samen met beide organisaties m.b.t het pedagogisch beleid, thema’s, en wat zich verder als mogelijkheden aandient.
Ons kantoor is ook binnen deze school gehuisvest.


Brede School Heuvelrijk (Peuterhof) in Gerwen
Peuterspeelzaal Peuterhof heeft een eigen ruimte. In dit gebouw zit ook kinderopvang en BSO van Kids Society Erica, en basisschool Heuvelrijk. Ons lokaal is naast een van de ruimtes van de kinderopvang van KSE en wij delen samen toiletruimtes en de buitenspeelruimte.
Wij werken daar samen met beide organisaties m.b.t het pedagogisch beleid, thema’s, en wat zich verder als mogelijkheden aandient.


Peuterspeelzaal Enode
Deze speelzaal is gevestigd in een lokaal van Kids Society Erica. Wij delen de ruimte met KSE: ‘s middags spelen hier de kleuters van de BSO.
Wij werken nauw samen met KSE, een aantal driejarige peuters van het kinderdagverblijf bezoeken ook de peuterspeelzaal.
Ook wordt er samen gewerkt met  basisschool De Crijns, die in het gebouw ernaast gevestigd is.


Zuidzorg
Wij werken wij nauw samen met het consultatiebureau van De Zuidzorg. De twee OKZ-verpleegkundigen bezoeken ongeveer eenmaal per twee maanden alle groepen tijdens het eerst halfuur van het dagdeel. Ouders kunnen dan ook op een heel gemakkelijke manier hen aanspreken bij vragen over de opvoeding.
Zij kunnen een peuter een VVE-indicatie geven, wanneer er sprake is van een taal- of ontwikkelingsachterstand.
Onze pedagoog heeft vier maal per jaar een overleg met hen. De peuterspeelzalen werken samen met hen binnen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd wanneer er sprake is van zorg bij kinderen.


CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname)
Deze organisatie kan ook ouders verwijzen naar de peuterspeelzalen, met name als er sprake is van een achterstand of een kind in een kwetsbare situatie. Zij kunnen een peuter hiervoor een VVE-indicatie geven, waardoor het kind 4 dagdelen per week de speelzaal kan bezoeken.


Zorg voor Jeugd
Zorg voor Jeugd is een signaleringssysteem, waarbij verschillende organisaties samenwerken wanneer er sprake is van zorg bij kinderen.
De peuterspeelzalen werken hiervoor met Zuidzorg samen.


GGD
De GGD inspecteert jaarlijks de speelzalen op veiligheid en hygiëne, en daarnaast ook op pedagogisch handelen. Met ingang van 1 januari 2018 zal ook de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van VVE op onze speelzalen beoordelen.


Gemeente
De gemeente beschouwt het peuterwerk als een belangrijke schakel in de keten rondom het jonge kind.
De peuterspeelzalen vallen onder de regie van de gemeente Nuenen. Zij verleent onze Stichting de vergunning op basis van het rapport van de GGD en stelt jaarlijks de subsidie vast.
Per 1 januari 2018 is er landelijk een nieuwe wet peuterwerk ingegaan, waardoor de subsidiëring door de gemeente isgewijzigd (klik hier voor meer info over de ouderbijdrage).

 

Bibliotheek in Nuenen
Adres: Jhr. Hugo van Berckellaan 18. Dit is naast het gemeentehuis van Nuenen.
Boeken lenen is gratis voor kinderen tot 18 jaar.

Meer informatie: http://www.bibliotheekdommeldal.nl/iguana/www.main.cls?surl=Nuenen