Peuterspeelzaal Enode

Peuterspeelzaal Enode is gevestigd in de Heikampen 5 –7, 5672 ST Nuenen
Telefoonnummer: 06-10488739 (tijdens speelzaaluren)

Speeltijden van 8.30u – 11.30u

Samen met de buitenschoolse opvang voor kleuters wordt dezelfde ruimte gebruikt: de speelzaal op alle ochtenden, de buitenschoolse opvang ’s middags.

Peuters kunnen naar de speelzaal komen vanaf 2 jaar.  De peuters komen 2 dagdelen per week in een vaste groep, dus met dezelfde kinderen en dezelfde leidsters:
maandagmorgen – donderdagmorgen
dinsdagmorgen – vrijdagmorgen

De woensdagmorgen is een groep speciaal voor driejarigen, zodat ze nog een extra ochtend kunnen komen.
In deze groep is het aanbieden van activiteiten en speelmateriaal gericht op de oudere peuter. De activiteiten zijn intensiever en moeilijker. Er wordt meer van de peuter verwacht. Het is een voorbereiding op de basisschool.

Voor peuters die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben bieden wij de mogelijkheid om 2 dagdelen (dus 1 vaste groep) extra te komen. Dit is gratis voor peuters met een VVE indicatie. Deze indicatie wordt gegeven door het OKZ (consultatiebureau) en de peuters worden op de extra dagdelen geplaatst in overleg met de ouders en de pedagoog van ons.

V00r- en vroegschoolse educatie

Wij werken op alle groepen (en dus voor alle peuters) met het VVEprogramma Startblokken (VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie). Dit is gericht op het stimuleren van kinderen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. We prikkelen de nieuwsgierigheid en fantasie van de peuter door afwissende activiteiten.

Wat bieden wij

De peuter krijgt bij ons uitstekende mogelijkheden om vrij en onbevangen te spelen en zijn eigen identiteit optimaal te ontplooien:

Een geschikte spelomgeving

Wij hebben de beschikking over een ruimte met materialen die alle ontwikkelingsgebieden van de peuters kunnen stimuleren en ontwikkelen. Binnen hebben we een zandtafel en een glijbaan maar er zijn ook rustige hoeken zoals de huishoek en de leeshoek. Verder is er een bouwhoek en zijn er tafels waar puzzels en teken- en knutselmaterialen op liggen. Voor buiten hebben we een fijne speelruimte met voldoende mogelijkheden om de grove motoriek te stimuleren.

Onder verantwoorde leiding

Iedere groep peuters heeft 2 leidsters bij een maximale bezetting van 16 kinderen (op veel groepen werkt ook nog een vrijwilliger mee).

De leidsters streven naar een positieve en stimulerende spelsfeer waarin een peuter zich veilig voelt en zich daardoor optimaal kan ontwikkelen.
Elk kind wordt regelmatig en methodisch in zijn/haar ontwikkeling gevolgd door de leidsters en de pedagoog om eventuele problemen tijdig te signaleren.
Er is nauwe samenwerking met de basisschool en we zijn bezig om vorm te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn van peuterspeelzaal naar basisschool.

Met leeftijdgenootjes

Het is van groot belang voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de peuter, dat hij/zij in contact komt met leeftijdgenootjes. Peuters kunnen naar elkaar kijken en luisteren, naast elkaar of met elkaar spelen en leren onderhandelen.

Vaste indeling van de dag

De dagdelen hebben een vaste indeling. Deze is ook voor de kinderen duidelijk herkenbaar door de dagritmekaarten.

Werken met thema’s

We werken in voor peuters herkenbare thema’s zoals bv. de boerderij, de ijssalon, feest. De jaargetijden, kerst en sinterklaas worden natuurlijk ook niet vergeten. U krijgt regelmatig een nieuwsbrief, waarin u kunt lezen met welk thema we bezig zijn.

Foto’s

Hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan van SKN downloaden en het werkplan van psz Enode. Hierin wordt beschreven hoe het beleidsplan wordt uitgevoerd in de dagelijkse praktijk op de speelzaal.

Downloads

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren