Wat is een peuterspeelzaal?

Dit is een plek waar peuters van twee jaar en zes maanden tot vier jaar met leeftijdgenootjes kunnen spelen en leren.

Zo kunnen zij zich spelenderwijs ontwikkelen.
Wij beschouwen dit peuterwerk als een aanvulling op de opvoeding thuis. En het is tevens een voorbereiding op de basisschool.

De kinderen spelen 2 dagdelen per week in vaste groepen van maximaal 16 peuters onder leiding van 2 leidsters (en op veel groepen ook nog 1 vrijwilliger).

Wij werken op alle groepen (en dus voor alle peuters) met het VVEprogramma Startblokken (VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie). Dit is gericht op het stimuleren van kinderen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. We prikkelen de nieuwsgierigheid en fantasie van de peuter door afwissende activiteiten.

Voor peuters die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben bieden wij de mogelijkheid om 2 dagdelen ( dus 1 vaste groep) extra te komen. Dit is gratis voor peuters met een VVE indicatie.

Vier peuterspeelzalen in Nuenen en Gerwen

Loading map ...

 

Bewaren