Waarom een oudercommissie

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen met betrekking tot de peuterspeelzalen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders en de speelzalen goed samenwerken, omdat zij beide verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de peuter.
De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie zelfs verplicht binnen de peuterspeelzalen en geeft de oudercommissie adviesrecht over diverse onderwerpen.

Wat doet de oudercommissie

De oudercommissie heeft als  belangrijkste taak het adviseren over zaken die worden genoemd in de Wet kinderopvang. Zij heeft informatie- en adviesrecht over een aantal thema’s met betrekking tot het beleid van de Stichting Kinderspeelzalen Nuenen. Zij kunnen dus meedenken en ook advies geven over het beleid en de uitvoering daarvan op de speelzalen.

Wie zijn oudercommissieleden

De oudercommissie bestaat uit een groep ouders, die peuters hebben die een van onze speelzalen bezoeken. Heeft u belangstelling om eventueel plaats te nemen in de oudercommissie, neem dan contact op met de pedagoog of manager op kantoor.

Voor meer informatie kunt u onderstaand document downloaden:
Taken en bevoegdheden van de oudercommissie-

Helaas is het ondanks allerlei inspanningen van ons niet gelukt om een oudercommissie op te starten.
Dat neemt niet weg dat ook zonder oudercommissie voor ouders dit recht op informatie en advies blijft bestaan. De onderwerpen waar het over gaat kunt u vinden in het document  van de oudercommissie.

Bewaren