Oudercommissie

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen vindt het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen met betrekking tot de peuterspeelzalen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders en de speelzalen goed samenwerken, omdat zij beide verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de peuter.
Wij zijn niet verplicht om een oudercommissie op de verschillende speelzalen te hebben, aangezien nergens meer dan 50 peuters eenzelfde locatie bezoeken.
Wij zouden echter wel graag een oudercommissie hebben voor alle speelzalen samen, maar dat is ons niet gelukt. Toch blijft dit voor ons een aandachtspunt. Dus als u hiervoor belangstelling heeft vragen wij u om contact met ons op te nemen op ons mailadres info@peuterspeelzalennuenen.nl.
Voor meer informatie kunt u het document “Taken en bevoegdheden van de oudercommissie”  downloaden.

Recht op informatie en advies

Maar ook zonder oudercommissie blijft het recht voor ouders op informatie en advies bestaan.
Het betreft met name de volgende punten:
– verantwoorde kinderopvang m.b.t. personeel en materieel
– het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd
– voedingsaangelegenheden van algemene aard
– het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
– openingstijden
– het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie
– de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
– wijziging van de prijs van kinderopvang

Daarom melden wij het in onze nieuwsbrieven als er evt. aanpassingen en wijzigingen zijn op genoemde punten in ons beleid. Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft of advies wilt geven kunt u daarna contact met ons opnemen via de mail: info@peuterspeelzalennuenen.nl.

 

Bewaren