Klachtenregeling voor ouders/verzorgers

U maakt als ouder/verzorger gebruik van de diensten van één van de peuterspeelzalen van Stichting Kinderspeelzalen Nuenen. De medewerkers/vrijwilligers doen hun uiterste best om u en uw kind(er)en zo goed mogelijk en volgens de gemaakte afspraken van dienst te zijn.
Stichting Kinderspeelzalen en haar medewerkers stellen steeds alles in het werk om klachten van ouders te voorkomen. Dat wil echter niet zeggen dat er zich nooit eens een situatie kan voordoen waar ouders/verzorgers het ergens mee oneens zijn.
Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten heeft, zijn de medewerkers/leidsters van Stichting Kinderspeelzalen graag bereid om daarover met u in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.

Wettelijk klachtrecht

Op 1 januari 2016  is het wettelijk klachtrecht voor ouders die de kinderopvang afnemen van kracht geworden binnen de Wet Kinderopvang.
Stichting Kinderspeelzalen Nuenen beschikt over een afgestemde procedure klachtenbehandeling, onderdeel van de klachtenprocedure is de aansluiting met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In dit reglement staat allereerst hoe de interne klachtenprocedure geregeld is. Mocht hierdoor de klacht niet worden opgelost, dan kan de ouder zich richten tot de externe landelijke geschillencommissie. Dit document ligt ter inzage op uw peuterspeelzaal, maar u kunt het ook downloaden.

Download de klachtenprocedure