Samenwerking ouders en leidsters

Een kind ontwikkelt zich 24/7 en dus vindt dit voor een groot deel thuis plaats. Daarom vinden wij samenwerking met de ouder/verzorger erg belangrijk.
Om de overgang van huis naar speelzaal zo soepel mogelijk te laten verlopen begint ieder dagdeel met een spelinloop: even samen met uw peuter een puzzeltje maken of een boekje lezen.


Contactmomenten tussen leidster en ouder/verzorger

–  Een intakegesprek door de leidster vlak voor de komst van de peuter naar de speelzaal.
–  Korte gesprekjes bij het halen en brengen van de peuter.
–  Koffie/thee ochtenden af en toe tijdens speelzaaltijd.
–  Aanwezigheid van de ouder bij de viering van de verjaardag op de speelzaal.
–  Oudergesprekken als daar aanleiding toe is.
Meer informatie over bovenstaande leest u in het pedagogisch werkplan van iedere speelzaal.

Ook sturen wij regelmatig een ouderbrief.

Daarnaast hebben wij een oudercommissie, waar u lid van kan worden. De oudercommissie heeft als doel om mee te denken over het beleid van de peuterspeelzaal. Door middel van adviezen kunnen zij zo de kwaliteit van het peuterwerk waarborgen of verbeteren. U wordt op die manier betrokken bij allerlei speelactiviteiten en kan meedenken over de invulling daarvan.
Hier  vindt u meer informatie over de oudercommissie.