Samenwerking ouders en leidsters

Een kind ontwikkelt zich 24/7 en dus vindt dit voor een groot deel thuis plaats. Daarom vinden wij samenwerking met de ouder/verzorger erg belangrijk.
Om de overgang van huis naar speelzaal zo soepel mogelijk te laten verlopen begint ieder dagdeel met een spelinloop: even samen met uw peuter een puzzeltje maken of een boekje lezen.

Contactmomenten tussen leidster en ouder/verzorger

–  Een intakegesprek door de leidster vlak voor de komst van de peuter naar de speelzaal.
–  Korte gesprekjes bij het halen en brengen van de peuter.
–  Koffie/thee ochtenden af en toe tijdens speelzaaltijd.
–  Aanwezigheid van de ouder bij de viering van de verjaardag op de speelzaal.
–  Oudergesprekken als daar aanleiding toe is.
Meer informatie over bovenstaande leest u in het Pedagogisch Werkplan van iedere speelzaal.
Ook sturen wij regelmatig een ouderbrief.

De speelzalen hebben geen oudercommissie, maar ook zonder deze commissie hebben ouders wel recht op informatie en advies.
Daarom melden wij in onze nieuwsbrieven evt. aanpassingen en wijzigingen in ons beleid.
Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft of advies wilt geven kunt u contact met ons opnemen via de mail: info@peuterspeelzalennuenen.nl.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de oudercommissie.