Kosten voor de peuterspeelzaal

Wat betreft de kosten voor de ouderbijdrage wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen.
1.    Ouders met recht op kinderopvangtoeslag: u betaalt SKN het volledige bedrag dat u verschuldigd bent (bruto uurtarief = € 9,25)  en u ontvangt van de landelijke overheid (belastingdienst) maandelijks een gedeelte terug.
2.   Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag: De gemeente subsidieert uw plaats voor een groot gedeelte. U betaalt alleen de ouderbijdrage ( dat is € 65 per maand voor 2 dagdelen per week).

Daarnaast krijgen peuters met een VVE-indicatie (VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie) 2 dagdelen extra per week gratis (dus het 3e en het 4e dagdeel).

1.  Voor ouders die allebei werken of alleenstaande werkende ouders   

Ouders die allebei werken, een traject volgen naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgen of alleenstaande ouders die werken, een traject volgen naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag.

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl waardoor u een groot gedeelte van de opvangkosten terug kunt krijgen. De belastingdienst heeft een telefoonlijn voor vragen, tel: 0800 – 0543.

•  U ontvangt van SKN een factuur met het bruto uurtarief.
•  Van de belastingdienst ontvangt u maandelijks een gedeelte vooraf terug.

•    Het bedrag dat u terug ontvangt is afhankelijk van
1. Uw inkomen
2. Het aantal uren dat u werkt (maximaal 140% van de uren van de minst werkende ouder)
3. De totale opvanguren voor alle opvangsoorten waarvoor u toeslag aanvraagt.

•    Vraag uw kinderopvangtoeslag zo spoedig mogelijk aan via: www.toeslagen.nl (de belastingdienst heeft ongeveer 6 weken nodig om de aanvraag te  verwerken)

•    Wat heeft u nodig bij deze aanvraag?
1.   Het bruto uurtarief: € 9,25
2.   Het gemiddeld aantal uren per maand:
Bij plaatsing in één groep is dit 20 uur per maand.
Bij plaatsing in één groep + woensdagochtend is dit 30 uur per maand.
Gaat uw kind alleen de woensdagochtend naar de peuterspeelzaal is dat 10 uur per maand.
3.   Het LRKP- nummer van uw locatie (deze ontvangt u bij de plaatsing).

De facturatie vindt elke maand plaats (ook tijdens vakantieperiodes):
o    De kosten van 40 schoolweken (tijdens schoolvakanties zijn wij namelijk gesloten) worden verspreid over 12 maanden
o    U ontvangt de factuur op de 27e van de betreffende maand (b.v. op 27 maart ontvangt u de factuur voor de maand maart). U betaalt per automatische incasso.

Meer informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl en de belastingdienst heeft een telefoonlijn voor vragen, Tel: 0800 – 0543.

2.  Voor ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij slechts één van beide ouders werkt) en niet-werkende ouders

Ouders uit kostwinnersgezinnen (gezinnen waarbij één van beide ouders werkt) en niet-werkende ouders krijgen de peuteropvang voor  maximaal 2 dagdelen gesubsidieerd door de gemeente.

•    U ontvangt van SKN eenmalig  een  factuur met het netto maandtarief. De subsidie van de gemeente is hierin al verrekend. Gaat uw kind naar één groep is dit € 65 per maand, gaat uw kind naar één groep en de woensdag is dit € 97,50 per maand. Gaat uw kind alleen de woensdag naar de peuterspeelzaal is dit € 32,50 per maand.

•    De kosten van 40 schoolweken (tijdens schoolvakanties zijn wij namelijk gesloten) worden verspreid over 12 maanden.
•    De betaling vindt daarom elke maand plaats (ook tijdens vakantieperiodes).
•    U betaalt per automatische incasso.

Bijzondere bijstand

Mochten de kosten van de ouderbijdrage bezwaarlijk zijn, dan kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de gemeente. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Nuenen.

Ook kunt u meer informatie vinden op de website van Nuenen Helpt.

Heeft vragen over betalingen dan kunt u altijd contact opnemen met het kantoor.
Tel: 040-2838414 of e-mail: info@peuterspeelzalennuenen.nl

Bewaren

Bewaren