Peuterspeelzalen in Nuenen en Gerwen

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen wordt per 21 oktober 2019 overgenomen door Kids Society Erica (KSE).
De peuterspeelzalen blijven echter op dezelfde manier werken, er verandert dus niet voor de peuters: dezelfde leidsters in dezelfde groepen, op dezelfde openingstijden en ook in dezelfde ruimtes.
Voor de ouders veranderen er wel een paar zaken, ouders van peuters die op dat moment al op de speelzaal zitten worden daarvan op de hoogte gesteld.
De nieuwe ouders kunnen zich nog steeds via deze website aanmelden.

Deze website blijft voorlopig bestaan voor meer informatie over de gang van zaken binnen het peuterspeelzaalwerk.

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen heeft 4 peuterspeelzalen, verspreid over Nuenen en Gerwen.
Een peuterspeelzaal is een plek waar peuters met leeftijdgenootjes kunnen spelen en leren.

Wij spreken over spelenderwijs ontwikkelen omdat wij uitgaan van: spelen is leren.
Wij beschouwen dit peuterwerk als een aanvulling op de opvoeding thuis. En het is tevens een voorbereiding op de basisschool.

De peuter is 2 dagdelen per week welkom in zijn of haar eigen groep. Op vier speelzalen hebben wij  op woensdagmorgen  ook speciaal voor driejarigen een groep, zodat ze nog een extra ochtend kunnen komen. Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand, die daarvoor een  VVE indicatie hebben, kunnen GRATIS 2 extra dagdelen komen.

Professionele begeleiding

Een peutergroep wordt begeleid door 2 beroepskrachten en vaak is er ook nog 1 vrijwilliger.
Wij werken met het VVE-programma Startblokken, al onze beroepskrachten hebben hiervoor een aparte opleiding gevolgd.
De leidsters worden ondersteund door een pedagoog. Zij coördineert de zorg rondom de peuters en adviseert zo nodig over hun begeleiding.
Bij de overgang naar de basisschool vindt er een overdracht plaats naar de basisschool (met toestemming van de ouders).

Werkwijze

Onze manier van werken is gericht op het stimuleren van kinderen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. We prikkelen de nieuwsgierigheid en fantasie van de peuter door afwisselende activiteiten.

We werken met thema’s, waarvan de inhoud gedurende een aantal weken op allerlei manieren terugkomt. Er zijn bijvoorbeeld themahoeken, woordkaarten, boekjes, liedjes en knutselactiviteiten, die allemaal gaan over dit thema.
Deze werkwijze is vastgelegd in het Pedagogisch Beleidsplan en per speelzaal uitgewerkt in een pedagogisch werkplan.

Samenwerking

De samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Een belangrijk contactmoment is het halen en brengen. Maar daarnaast zijn er de nieuwsbrieven, koffie-ochtenden, vieren van de verjaardag van uw peuter, etc. Er is ook een oudercommissie.
Ook wordt er nauw samengewerkt met de basisschool en de kinderopvang binnen de Brede School.
De pedagoog heeft ook regelmatig overleg met de OKZ-verpleegkundigen van de Zuidzorg (consultatiebureau), en deze komen ook regelmatig op de speelzaal.

Organisatie

De Stichting Kinderspeelzalen Nuenen (SKN) beheert 4 peuterspeelzalen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier vrijwilligers en wordt bijgestaan door een professioneel adviseur en een administratiekantoor.

De managementtaken worden gedaan door een coördinator en een pedagoog. Deze laatste is ook verantwoordelijk voor de inhoud van het peuterspeelzaalwerk, de aansturing hierbij van de leidsters en het observeren, meedenken over de aanpak van peuters met problemen, en het eventueel doorverwijzen en overleggen met de OKZ verpleegkundige.

De peutergroepen op de speelzalen worden begeleid door 2 beroepskrachten met minimaal een SPW-3 diploma of daaraan gelijkwaardig, plus vaak ook nog een vrijwilliger.
Alle beroepskrachten zijn ook VVE gecertificeerd.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden en ons  Privacybeleid

 

Onze Speelzalen

Loading map ...