Peuterspeelzalen in Nuenen en Gerwen

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen is per 21 oktober 2019 ondergebracht bij Kids Society Erica (KSE).
De peuterspeelzalen blijven echter op dezelfde manier werken, er verandert dus niet voor de peuters: dezelfde leidsters in dezelfde groepen, op dezelfde openingstijden en ook in dezelfde ruimtes.
Voor de ouders veranderen er wel een paar zaken, ouders van peuters die op dat moment al op de speelzaal zitten worden daarvan op de hoogte gesteld.
De nieuwe ouders kunnen zich nog steeds via deze website aanmelden. Het inschrijfformulier wordt dan automatisch verstuurd naar het Servicebureau van KSE.
Voor meer informatie over KSE, zie https://www.kidssociety.nl/

Deze website blijft voorlopig bestaan voor meer informatie over de gang van zaken binnen het peuterspeelzaalwerk.

De peuterspeelzalen zijn te vinden op 4 locaties, verspreid over Nuenen en Gerwen.
Een peuterspeelzaal is een plek waar peuters met leeftijdgenootjes kunnen spelen en leren.

Wij spreken over spelenderwijs ontwikkelen omdat wij uitgaan van: spelen is leren.
Wij beschouwen dit peuterwerk als een aanvulling op de opvoeding thuis. En het is tevens een voorbereiding op de basisschool.

De peuter is 2 dagdelen per week welkom in zijn of haar eigen groep. Op vier speelzalen hebben wij  op woensdagmorgen  ook speciaal voor driejarigen een groep, zodat ze nog een extra ochtend kunnen komen. Peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand, die daarvoor een  VVE indicatie hebben, kunnen GRATIS 2 extra dagdelen komen.

Professionele begeleiding

Een peutergroep wordt begeleid door 2 beroepskrachten en vaak is er ook nog 1 vrijwilliger.
Wij werken met het VVE-programma Startblokken, al onze beroepskrachten hebben hiervoor een aparte opleiding gevolgd.
De leidsters worden ondersteund door onze manager-pedagoog. Zij coördineert de zorg rondom de peuters en adviseert zo nodig over hun begeleiding.
Bij de overgang naar de basisschool vindt er een overdracht plaats naar de basisschool (met toestemming van de ouders).

Werkwijze

Onze manier van werken is gericht op het stimuleren van kinderen, waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. We prikkelen de nieuwsgierigheid en fantasie van de peuter door afwisselende activiteiten.

We werken met thema’s, waarvan de inhoud gedurende een aantal weken op allerlei manieren terugkomt. Er zijn bijvoorbeeld themahoeken, woordkaarten, boekjes, liedjes en knutselactiviteiten, die allemaal gaan over dit thema.
Deze werkwijze is vastgelegd in het Pedagogisch Beleidsplan en per speelzaal uitgewerkt in een pedagogisch werkplan.

Samenwerking

De samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Een belangrijk contactmoment is het halen en brengen. Maar daarnaast zijn er de nieuwsbrieven, koffie-ochtenden, vieren van de verjaardag van uw peuter, etc. Er is ook een oudercommissie.
Ook wordt er nauw samengewerkt met de basisscholen en de kinderopvang binnen de diverse Kindcentra.
De manager-pedagoog heeft ook regelmatig overleg met de OKZ-verpleegkundigen van de Zuidzorg (consultatiebureau), en deze komen ook regelmatig op de speelzaal.

Organisatie

De peuterspeelzalen zijn vanaf 21 oktober 2019 onderdeel van Kids Society Erica.

De peutergroepen op de speelzalen worden begeleid door 2 beroepskrachten met minimaal een SPW-3 diploma of daaraan gelijkwaardig, plus vaak ook nog een vrijwilliger.
Alle beroepskrachten zijn ook VVE gecertificeerd.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden en ons  Privacybeleid

 

Onze Speelzalen

Loading map ...